söndag 24 juni 2012

Prästkrage


När jag var liten blommade vallmo, blåklint och prästkragar i sädesfälten.  Tack vare/på grund av olika bekämpningssystem och ändrade odlingsmetoder är dessa  ”ogräs” numera borta från åkrarna. Själv låter jag alltid bli att klippa en bit av gräsmattan på försommaren och låter prästkragarna bre ut sig.
Prästkragens blomkorg har två olika slags blommor som tillsammans bildar en stor lysande blomma.  Den gula mittblomman är tvåkönad med ståndare och pistill medan kantblommorna/strålblommorna saknar pollen.
Under medeltiden var prästkragen känd under en rad namn som syftar på munkar .  Man tyckte att kantblommorna liknade en hårkrans runt en kal skalle.  Efter reformationen fick den i södra Sverige namnet prästkrage, som sedan blev riksnamnet och är belagt första gången 1683. Blomställningen liknar den pipkrage, som än idag ingår i danska prästers dräkt (Svanberg  - De svenska växtnamnens ABC). Andra namn på prästkragen har varit kragblomma, prästnacke och vitkulla.
Den enda funktion, förutom att vara vacker,  som prästkragen verkar ha haft genom tiderna är funktionen  som orakel  - ”Älskar- älskar inte”, ”Kommer-kommer ej” ….
Prästkragen är Skånes landskapsblomma.

Inga kommentarer: