Länkar och litteratur

Här finns de länkar och den litteratur som jag (förutom min egen erfarenhet) bygger innehållet i min blogg på

Den virtuella floran - http://linneus.nrm.se/flora
www.alternativmedicin.se
www.alltomträdgard.se
http://matforum.nu
www.tasteline.com
http://recept.nu
www.skogsskafferiet.se
www.överlevnad.se
www.ortblomman.com
http://ngruppen.blogspot.com
www.henriettesherbal.com
www.nyfikenvital.org
www.odla.nu

De svenska växtnamnens ABC - Ingvar Svanberg
Fältflora - Björn Ursing
Ogräs på åker och i trädgård - Bengt Weidow
Ogräs, känn igen och ta bort - Gunnel Ginsburg
Vilda växter som mat och medicin - Stefan Källman
Herbs for the body, herbs for the soul - Esmeralda Meneses
Stora örtaboken - Elisabeth Hoppe
Blomsterfesten i trädgården - Elsa Beskow
Medicinalväxter - pärlor som ofta finns utanför din dörr - Therése Norström, (examensarbete 20111125, Stockholms Trädgårdsmästarutbildning)