onsdag 27 juli 2011

Natt och dag


Större delen av vår tomt är naturtomt och vissa delar håller jag i schack, så att även de vilda blommorna som avlöser varandra kommer till sin rätt. Nu är gräset på ängssluttningen slaget (med lie) men grupper av blomman natt och dag är sparade och lyser upp.

Lundkovall är ett mera prosaiskt namn på växten, men namnet natt och dag syftar förstås på blomställningens färger, gula blommor och blåvioletta stödblad. Svenske soldaten, landsknekt, svenska militärer och svenska flaggan är andra folkliga namn som också anspelar på det gula och det blå.

Växten sprids med hjälp av myror, som tror att frökapslarna är myrpuppor och bär iväg med dem.

Inga kommentarer: